سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

Administrators
نام کاربری ایمیل پیام خصوصی
WeldEng ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر

مدیران
نام کاربری انجمن ایمیل پیام خصوصی
A.Pasha عیوب جوش و مکانیزمهای تخریب
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
AMIR GHASSEMI الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت سازه ها
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
BKS دوره های آموزشی
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
f.allahdad مواد، ابزار و تجهیزات جانبی جوشکاری و برشکاری
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
ghaghani متالورژی و جوشپذیری فلزات نامتناجس (غیر همجنس)
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
H.Farghadani لحیم کاری نرم (Soldering) و لحیم کاری سخت (Brazing)
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
hallaj متالورژی و جوشپذیری فلزات غیر آهنی
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
Hamed Sabet متالورژی روکش دهی بروش جوش (Hardfacing & Cladding)
متالورژی و جوشپذیری چدن ها
متالورژی و جوشپذیری فولادهای کربنی و کم آلیاژ
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
hashemi الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری
الزامات طراحی جوش بر اساس شرایط سرویس
طرح اتصال و لبه سازی
الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت تاسیسات آبرسانی
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
Hooman_Nikpoor ارزیابی و تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
keyhani تجهیزات جوشکاری و برشکاری
مواد مصرفی جوش
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
kgjahromi مدیریت کیفیت در جوشکاری و هماهنگی جوش
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
khodaparasti دستورالعمل جوش (WPS) و تاییدیه آن (PQR)
آزمونهای مخرب (DT)
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
M.Maalekian فرآیندهای جوشکاری فشاری
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
m.taghavi الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
mohammad.ganji الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت تجهیزات فراساحلی (Offshore)
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
mostajeran آزمون پرتونگاری (RT)
آزمون فراصوتی (UT)
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
poudrafshan فرآیندهای پاشش حرارتی (Thermal Spray)
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
R.Imanian ارزیابی و تایید صلاحیت کارکنان آزمایشهای غیر مخرب
استانداردهای ملی ایران ISIRI
کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
r.kalantarian تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوش
ایمنی در جوشکاری
اقتصاد جوش
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
r.soltanmohammadi متالورژی و جوشپذیری سایر فولادهای آلیاژی
متالورژی و جوشپذیری فولادهای زنگ نزن
فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی ( SMAW/MMA )
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
shokhmgar اتوماسیون تجهیزات جوشکاری و برشکاری
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
valizadeh فرآیندهای جوشکاری و برشکاری زیر آب
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
WeldEng مدیران انجمن ها
موضوع بحث جاری میزگرد
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
علیرضا رضاییان انجمن سازه های فولادی ایران
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر