تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
حداقل فاصله بین سرجوشها در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (http://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت سازه ها و تجهیزات (/Forum-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA)
+--- انجمن: الزامات جوشکاری و بازرسی جوش در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار (/Forum-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1)
+--- موضوع: حداقل فاصله بین سرجوشها در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله (/Thread-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87)حداقل فاصله بین سرجوشها در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله - ebrahim-khayer - ۱۳۹۳/۴/۸ ۰۷:۴۳ صبح

حداقل فاصله بین سرجوشهای محیطی و طولی را می توانید از نکته شماره 9 گروه 101 نکته کلیدی برای بازرسان فنی دریافت نمایید
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

نکته 9- حداقل فاصله بین سرجوشها در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله


RE: حداقل فاصله بین سرجوشها در ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله - ebrahim-khayer - ۱۳۹۳/۴/۸ ۰۸:۵۸ صبح

برای ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.