تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
نحوه اعمال پیش گرم - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (http://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: طراحی جوش (/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4)
+--- انجمن: دستورالعمل جوش (WPS) و تاییدیه آن (PQR) (/Forum-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%B4-WPS-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%86-PQR)
+--- موضوع: نحوه اعمال پیش گرم (/Thread-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85)نحوه اعمال پیش گرم - elpa - ۱۳۹۲/۷/۲ ۰۹:۳۵ عصر

با سلام
در مورد نحوه پیش گرم قطعه ای به طول فرضا 2 متر، اتصال فیلت، جنس st52 و ضخامت 30mm، نیاز به پیش گرم داریم. حدود 150 درجه.
این پیش گرم فرضا توسط دو اپراتور به صورت همزمان در خط جوش اعمال شود.
وقتی دمای پیش گرم محقق شد و جوشکار از سمتی شروع به جوشکاری کرد، آیا پیش گرم گرم توسط اپراتور دوم و در جایی دورتر از آغاز جوشکاری باید ادامه یابد به منظور جلوگیری از افت دما در آن نواحی یا حرارت جوشکاری تولید شده که در مسیر جوشکاری بوجود می آید برای ادامه جوشکاری بدون پیش گرم طرف دورتر کافی است؟
با تشکر