سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

ارسال پاسخ 
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
۱۳۹۳/۴/۳۰, ۰۸:۰۷ عصر
ارسال: #1
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
سوال:
در صورتي كه در يك كارگاه كليه پيچهاي اتصال ( اتصالات اتكايي و اصطكاكي) به كمك تُركمتر پيش تنيده شوند، ايا براي پيچهاي اتصالات اتكايي بايد نگران شد؟!
(با توجه به اينكه در طراحي تنش مجاز پيچهاي اتصالات اتكايي بالاتر از پيچهاي اتصالات اصطكاكي مي باشد)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۴/۳۰, ۱۰:۲۵ عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۳/۴/۳۰ ۱۰:۲۷ عصر، توسط farzadbahri.)
ارسال: #2
RE: پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ rcsc ﺑﺨﺶ 4 و 5 اﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺑﺮﺵ و ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺭﺑﻊ ﺩاﻳﺮﻩ و ﻳﺎ ﺑﻬﺬﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ 3ﺿﻠﻌﻲ ﻓﺮﺽ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺒﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻗﺰﻋﺎ اﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ اﻭﻝ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻡ ﺩاﺭد ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ اﺗﺼﺎﻝ -اﺗﻜﺎﻳﻲ و اﺻﻂﻜﺎﻛﻲ و ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ

و ﺑﺮاﻱ ﻫر ﺳﻪ ﻧﻮع اﺯ اﺗﺼﺎﻝ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﻃﺮاﺣﻲ ﺭﻭﺵ اﺟﺮاﻱ ﺁﻥ ﺭا ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻗﻂﻌﺎ اﺗﺼﺎﻝ اﺗﻜﺎﻳﻲ و اﺻﻂﻜﺎﻛﻲ ﺭﻭﺵ اﺣﺮاﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ و ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺩاﺭﺩ
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۴/۳۰, ۱۱:۲۶ عصر
ارسال: #3
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
اين بحث رو از اين جهت مطرح كردم چون ديدم كه در تصور برخي از دوستان اينكه پيچهاي اتصالات اتكايي رو پيش تنيده كنند در جهت اطمينان و محافظه كارانه است.
به اين جهت سهولت در كار تمام پيچها رو پيش تنيده ميكنند.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۴/۳۱, ۰۸:۱۳ صبح
ارسال: #4
RE: پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻴﺶ,ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۴/۳۱, ۰۸:۴۹ عصر
ارسال: #5
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
دوستان ديگر هم اگر تاپيك رو مشاهده مي كنند لطفا اعلام نظر بفرمايند.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۵/۱, ۰۸:۲۲ صبح
ارسال: #6
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
من نظرم كمي متفاوت است انچه دوستان در زمينه اندركنش و كاهش مقاومت برشي مطرح مي كنند به بار خارجي وارد بر پيچ بر مي گردد اما نيروي پيش تنيدگي در زمان گسيختگي برشي أزاد شده و تأثير أن مانند بار خارجي نيست به نظر من اگر پيچ قابل پيش تنيدگي باشد أهميت چند أني ندارد .
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۵/۱, ۰۸:۳۰ صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۳/۵/۱ ۰۸:۳۴ صبح، توسط farzadbahri.)
ارسال: #7
RE: پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ اﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺁﺯاﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ?

اﺳﺘﺎﺩ ﻭﻓﻖ اﻟﻤﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺁﺯاﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﺗﻔﺎﻕ اﻓﺘﺎﺩﻥ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑه ﺁﻥ ﺭاﺑﻂﻪ اﻧﺪﺭﻛﻨﺸﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ?
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۳/۵/۱, ۰۹:۵۹ عصر
ارسال: #8
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
اقاي دكتر بسيار ممنون از توجهتون،
ممكنه بفرماييد در طراحي، تنش برشي مجاز پيچي كه در اتصال اصطكاكي استفاده شده چرا كمتر در نظر گرفته مي شود؟! و اگر بر خلاف فرض ما در طراحي پيچها پيش تنيده شوند ايا باز هم مي توان تنش مجاز برشي را 0.2Fu در نظر گرفت؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۴/۶/۲۶, ۰۹:۱۸ صبح
ارسال: #9
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي
در صورت اصطكاكي بودن ايا محل پيچ كه قطر ٨/٨بوده قابل تركمتر نيست چگونه مطمن شوم كه كامل سفت شده و ايا باز بودن ٢ميليمتر لبه ها مغاير استاندارد است يا خير
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان