سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

ارسال پاسخ 
تست التراسونیک جوش UT
۱۳۹۶/۱/۳۰, ۱۲:۱۰ عصر
ارسال: #1
تست التراسونیک جوش UT
یکی از روش های دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به صورت غیر مخرب (NDT) دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
می باشد یا همان تست غیر مخرب UT که از تکنیک های بازرسی UT برای تشخیص ناپیوستگی و گسست های داخلی و ارزیابی ضخامت و نقشه برداری خوردگی استفاده می شود که قدرت نفوذ این روش دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نسبت به دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بسیار بالاتر می باشد و گاهی اوقات میتواند عیوب را تا عمق ۵ متر در فولاد نشان دهد. در واقع تست التراسونیک جوش با استفاده از همان اصل استفاده شده در نیروی دریای sonar و ماهی یاب می باشد.
روش تست التراسونیک جوش
در این روش بازرسی جوش
و سایر سطوح صوتی با فرکانس فوق العاده بالابه قسمت مورد بازرسی فرستاده می شود و اگر صدا با یک ماده با امپدانس مختلف صوتی ( تراکم و سرعت آکوستیک) بر بخورد قسمتی از صدا به واحد فرستنده منعکس خواهد شد. این امواج برگشتی توسط رسانه ای دریافت شده و با دانستن سرعت صدا را از طریق بخش (سرعت آکوستیک) و زمان مورد نیاز برای صدا برای بازگشت به واحد فرستنده، فاصله تا بازتابنده (نشانه با امپدانس مختلف صوتی) را می توان تعیین کرد. شایع ترین فرکانس هایی که در بازرسی جوش به روشدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به کار گرفته می شود ۱٫۰ و ۱۰٫۰ مگاهرتز می باشد این فرکانس شنیده نمی شود و در هوا حرکت نمی کند.
تست التراسونیک جوش
در دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
فرکانس های پایین تر دارای قدرت نفوذ بیشتر اما حساسیت کمتری (توانایی به “دیدن” نشانه کوچک) هستند در حالی که فرکانس های بالاتر به عمق نفوذ می کنند اما می تواند نشانه های کوچکتر را تشخیص دهد. دو نوع از شایعترین امواج صوتی مورد استفاده در صنعت دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و به ویژه روش تست التراسونیک جوش UT
فشرده سازی (طولی) موج و برش (عرضی) موج می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

فشرده سازی امواج باعث ارتعاش اتم ها به عقب وجلو در بخشی به موازات جهت صدا می شود و امواج برشی موجب می شوند در بخشی ارتعاش عمود بر (از یک سمت به سمت) جهت صدا صورت گیرد. امواج برشی حدود نصف سرعت امواج طولی حرکت می کنند. امواج به وسیله یک مبدل التراسونیک (“کاوشگر”) که ایمپالس های الکتریکی از دستگاه UT را به امواج صوتی تبدیل می کند به بخش مورد نظر فرستاده می شود سپس امواج صوتی برگشتی را پالس های الکتریکی تبدیل کرده وبه عنوان یک تصویر در صفحه نمایش دیجیتال نشان می دهد.
مراحل تست التراسونیک جوش

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
از مهندسین خبره ای بهره می گیرد که با بررسی تصاویر به دست آماده می توانند عیوب احتمالی موجود در قطعه مورد آزمایش و ناپیوستگی های جوش
در طی یکدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دقیق و حساب شده پیدا کنند و علاوه بر روش تست اتراسونیک جوش UT انواع روش های دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
مانند دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
را طبق استاندارد های بین المللی انجام دهند.برای انجام [i]تست التراسونیک جوشUT[/b] مراحل زیر باید به دقت انجام شود تا نتایج بدست آمده از بازرسی جوش و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
معتبر باشد:

  1. سطح مورد آزمایش باید عاری از هر گونه کثیفی باشد لذا ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم
  2. مرحله دوم تست التراسونیک جوشUT: کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می گردد.
  3. مرحله سوم تست التراسونیک جوشUT: در این مرحله با استفاده از تمیز کننده شیمیایی مواد موجود در سطح جوش را پاک می نمائیم. سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف ان بوسیله پراب آلتراسونیک را انجام می دهیم.اصول کار در این روش شکست و بازتابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش وفلز پایه که بصورت علائمی در روی دستگاه (CRT) قابل رویت می گردند می باشد.
بازرسی جوش التراسونیک
در دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
یا همان تست التراسونیک جوش برای تشخیص موقعیت و اندازه عیوب سطحی و عمقی نظیر خلل و فرج، ترک، سرباره محبوس شده و حتی ضخامت جوش یا قطعه کار، امواج با فرکانس بالا در محدوده ۲۰KHz – ۲۰MHz بکار می رود. این روش که بسیار حساس و دقیق است برای فلزات آهنی و غیر آهنی و حتی غیر فلزات قابل استفاده می باشد، در واقع امواج به محل مورد نظر فرستاده می شوند و طی توضیحاتی که در بالا داده شد امواج بازگشتی ناپیوستگی های قابل تشخیص را در مانیتور نشان می دهند اما تجزیه و تحلیل و بررسی این امواج بازگشتی نیاز به مهارت ، دانش و تجربه بازرس جوش دارد تا بتواند تحلیل درست و به جایی را ارائه دهد.

در دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
با عبور جریان الکتریکی متناوب با فرکانس بالا (یک میلیون سیکل در ثانیه) از کریستال کوارتز، انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود ( اثر پیزوالکتریک ). در ابتدا سطح کریستال منبسط شده و در نیم سیکل بعدی منقبض می شود. این امر موجب تولید ارتعاشات مکانیکی می شود.

در تست التراسونیک جوش UT زمان رفت و برگشت این امواج، مهم می باشد زیرا می‌توان ضخامت قطعه را تعیین کرد. به علت اینکه تمام یا بخشی از اموج در برخورد با عیب جوش منعکس می شوند اگر کوچک ترین عیبی در مسیر عبور امواج وجود داشته باشد قابل شناسایی می باشد.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان