سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,711
موضوع‌ها: 1,088
اعضا: 3,512
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.64
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.41
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.31
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.49
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.57
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: ylq
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.62%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: ylq (با 2 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 178 ارسال , 160 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (127,138 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (46,235 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (23,138 بازدید)
فرق کد و استاندارد (21,225 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (17,067 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (16,423 بازدید)
جوشکاری CK45 (14,674 بازدید)
جوش ورق استیل (14,466 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,022 بازدید)
پلاریته (11,913 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,295 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,107 بازدید)
عمليات PWHT (10,064 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (9,980 بازدید)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (9,628 بازدید)