سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,839
موضوع‌ها: 1,206
اعضا: 3,656
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.62
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.4
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.22
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.5
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.52
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: H.A
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.55%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 219 ارسال , 198 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (137,994 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (47,105 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (25,235 بازدید)
فرق کد و استاندارد (22,687 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18,031 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (17,193 بازدید)
جوش ورق استیل (16,765 بازدید)
جوشکاری CK45 (15,852 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,493 بازدید)
پلاریته (12,446 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,863 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,736 بازدید)
عمليات PWHT (10,650 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (10,484 بازدید)
نمونه فرم ثبت داده های PQR (10,032 بازدید)