سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,814
موضوع‌ها: 1,184
اعضا: 3,604
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.64
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.42
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.26
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.5
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.53
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: a.ashoubi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.54%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 215 ارسال , 194 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (134,236 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (46,733 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (24,376 بازدید)
فرق کد و استاندارد (22,115 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (17,541 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (16,831 بازدید)
جوش ورق استیل (16,021 بازدید)
جوشکاری CK45 (15,399 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,297 بازدید)
پلاریته (12,224 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,578 بازدید)
عمليات PWHT (10,455 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,451 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (10,251 بازدید)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (9,819 بازدید)