سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,498
موضوع‌ها: 865
اعضا: 3,933
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.42
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.24
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.11
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.38
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.73
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Bnf56sdd8
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 8.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Bnf56sdd8 (با 7 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: دستورالعمل جوش (WPS) و تاییدیه آن (PQR) (با 176 ارسال , 56 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (156,676 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (53,475 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (32,171 بازدید)
فرق کد و استاندارد (28,626 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (26,338 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (24,682 بازدید)
جوشکاری CK45 (21,079 بازدید)
جوش ورق استیل (20,458 بازدید)
پلاریته (16,877 بازدید)
دوره بازرسی جوش (14,427 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (14,176 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (14,057 بازدید)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (13,774 بازدید)
عمليات PWHT (13,123 بازدید)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (13,029 بازدید)