سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,777
موضوع‌ها: 1,149
اعضا: 3,553
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.65
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.42
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.3
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.5
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.55
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: 4499
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.6%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 197 ارسال , 178 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (130,380 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (46,444 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (23,570 بازدید)
فرق کد و استاندارد (21,612 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (17,337 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (16,627 بازدید)
جوش ورق استیل (15,070 بازدید)
جوشکاری CK45 (14,921 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,168 بازدید)
پلاریته (12,009 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,434 بازدید)
عمليات PWHT (10,244 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,237 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (10,103 بازدید)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (9,712 بازدید)