سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,808
موضوع‌ها: 1,178
اعضا: 3,577
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.65
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.42
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.28
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.51
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.53
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: esmaeil.haseli
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.56%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 214 ارسال , 193 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (132,298 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (46,540 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (23,931 بازدید)
فرق کد و استاندارد (21,855 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (17,388 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (16,695 بازدید)
جوش ورق استیل (15,488 بازدید)
جوشکاری CK45 (15,133 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,242 بازدید)
پلاریته (12,094 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,501 بازدید)
عمليات PWHT (10,360 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,322 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (10,189 بازدید)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (9,756 بازدید)