سخن روز: --- اشتباه کردن، اشتباه نیست، در اشتباه ماندن، اشتباه است. ( ناشناس) ---

از ما حمايت کنيد
به مهندسي جوش امتياز دهيد

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,820
موضوع‌ها: 1,189
اعضا: 3,628
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.62
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.41
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.24
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.5
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.53
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: hmn_ashrafi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9.54%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: الزامات طراحی جوش بر اساس نوع بارگذاری (با 217 ارسال , 196 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (37 پاسخ)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (18 پاسخ)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (15 پاسخ)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (13 پاسخ)
فرق کد و استاندارد (12 پاسخ)
پلاریته (9 پاسخ)
پيش تنيدگي در پيچهاي اتكايي (8 پاسخ)
برای بهتر شدن این انجمن چه باید کرد؟ (8 پاسخ)
محاسبه سیم جوش مصرفی (7 پاسخ)
گاز مجافظ (7 پاسخ)
کمک در نحوه انتخاب الکترود (7 پاسخ)
جوش پذيري آلياژ 6063 (6 پاسخ)
بازرسی چشمی جوش اصل اساسی بازرسی جوش است (6 پاسخ)
واژه نامه جوشکاری (6 پاسخ)
منبعی برای wps & pqr (6 پاسخ)
درخواست راهنمایی برای خرید دستگاه جوش اینورتر (136,366 بازدید)
کد AWS D1.8/D1.8M:2009 (46,883 بازدید)
محاسبه سیم جوش مصرفی (24,773 بازدید)
فرق کد و استاندارد (22,386 بازدید)
مرجع ممنوعیت فورج گرم (17,758 بازدید)
کیفیت دوره های آموزشی کوتاه مدت (17,005 بازدید)
جوش ورق استیل (16,423 بازدید)
جوشکاری CK45 (15,637 بازدید)
دوره بازرسی جوش (12,394 بازدید)
پلاریته (12,286 بازدید)
ایمنی در جوشکاری (10,710 بازدید)
منبعی برای wps & pqr (10,606 بازدید)
عمليات PWHT (10,534 بازدید)
دوره آموزشی IWE و موسسات آموزش دهنده در ايران (10,361 بازدید)
نمونه فرم ثبت داده های PQR (9,928 بازدید)