تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
پیشنهاد و انتقاد در مورد عملکرد انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (http://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: انجمن ها و موسسات مرجع (/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9)
+--- انجمن: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب (/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8)
+--- موضوع: پیشنهاد و انتقاد در مورد عملکرد انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر (/Thread-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1)پیشنهاد و انتقاد در مورد عملکرد انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر - R.Imanian - ۱۳۹۳/۵/۴ ۰۹:۳۸ عصر

نظر و پیشنهادات و انتقادات خود را با حفظ احترام به همه ولی با صراحت کلام بیان بفرمایید.