تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
پیشگرم و ضخامت غیر همسان فلز پایه - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (http://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: متالورژی جوش (/Forum-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4)
+--- انجمن: متالورژی و جوشپذیری فولادهای کربنی و کم آلیاژ (/Forum-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98)
+--- موضوع: پیشگرم و ضخامت غیر همسان فلز پایه (/Thread-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87)پیشگرم و ضخامت غیر همسان فلز پایه - BAHRAM - ۱۳۹۳/۳/۲۸ ۰۹:۱۱ صبح

درود. برای جوشکاری دو عضو با ضخامت متفاوت ، بر اساس ضخامت بیشتر پیشگرم میکنیم یا ضخامت کمتر؟


RE: پیشگرم و ضخامت غیر همسان فلز پایه - A.H.Kaloorazi - ۱۳۹۳/۳/۲۸ ۱۱:۰۱ صبح

سلام دوست عزیز
در کد AWS D1.1 هم در بند 3.5.1 ( مربوط به prequalification ) و هم در بند 5.6 ( مربوط به fabrication ) به صراحت آمده که در صورت وجود الزام متفاوت پیشگرم برای دو قطعه باید مقدار حداقل پیشگرم بالاتری را در نظر گرفت. با این وصف درصورتیکه دو قطعه از یک جنس باشند تعیین پیشگرم بر اساس قطعه ضخیمتر خواهد بود.