تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
تست گاز مصرفی - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (http://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: موارد اجرایی/کاربردی (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C)
+--- انجمن: مواد مصرفی جوش (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4)
+--- موضوع: تست گاز مصرفی (/Thread-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C)تست گاز مصرفی - elpa - ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۱۰:۴۲ صبح

با سلام
گاز مصرفی CO2 برای جوشکاری میگ، چه تستهای کنترلی را باید داشته باشد؟
از گاز خریداری شده چگونه نمونه برداری می شود جهت ارسال تست به آزمایشگاه؟
با تشکر